Welkom bij SoBalance.

DIENSTEN

Huisvesting

Heb je problemen met huisvesting? Een ambulant begeleider kan je begeleiden bij het vinden van een geschikte woonplek.

Gezinsbegeleiding

Een ambulant begeleider onderzoekt samen met de leden van het gezin waar de pijnpunten zitten en stelt een verbeterplan op.

Psychiatrische problematiek

Heb je psychiatrische problematiek? Een ambulant begeleider kan jou ondersteunen en begeleiden.

Verstandelijke beperking

Heb jij een verstandelijke beperking en heb je moeite om zonder hulp zelfstandig te leven? Ik help je op weg naar een zelfstandig bestaan.

Dag- en arbeidsbesteding

Ik kan samen met jou kijken naar een gepaste dag of arbeidsbesteding.

24 uur bereikbaar

Voor sommige personen is op grond van de indicatie de ambulant begeleider verplicht om 24 uur bereikbaar te zijn.

Verslaving

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van mensen die een verslaving hebben. Ik maak samen met jou een plan om van je verslaving af te komen en zoek de samenwerking op met een verslavingskliniek.

Financiële problemen

Heb je financiële problemen of een chaos van je boekhouding? Wil je onder bewind of naar de Stadsbank? Of wil je in aanmerking komen voor de WSNP (schuldsanering)? Ik kan jou helpen.

Woonbegeleiding

Je hebt problemen met het onderhouden van de huishouding. Een ambulant begeleider komt bij jou thuis en ondersteunt jou om structuur aan te brengen in het huishouden.

OVER MIJ

Ik ben Astrid de Vlugt en werkzaam in de zorg als persoonlijk / ambulante begeleidster. Naast de opleiding ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4’, heb ik de opleiding ‘Oplossingsgericht Coachen’ afgerond. Bovendien ben ik in het bezit van een opleiding NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

In de 5 jaar ervaring in de hulpverlening heb ik met veel doelgroepen gewerkt. Tijdens mijn werk heb ik goed geluisterd naar de ervaringen binnen deze doelgroepen. Door het gebrek aan persoonlijke betrokkenheid van mijn cliënten kwam ik tot de conclusie dat dit anders kan en is in 2016 SoBalance ontstaan. Ik ben een zorgverlener die haar cliënten zoveel mogelijk betrekt bij de zorg of begeleiding die ze nodig hebben de client heeft de regie.

SoBalance is een zorgverlener die haar cliënten zoveel mogelijk betrekt bij de zorg of begeleiding die ze nodig hebben, de cliënt heeft de regie. SoBalance onderscheid zich van andere zorgaanbieders door volledig transparant te zijn voor zowel z’n cliënten als rechtstreeks betrokkenen.

Hoe werk ik?

Ik werk met het motto: "Wees zacht voor de mensen en hard voor hun probleem" Ik heb een groot hart voor mijn doelgroep, de problemen daarentegen pak ik wel hard aan.
Cliënt staat bij mij centraal. Een veelgehoorde kreet maar wat betekent dit nu? Ik bedoel hiermee dat ik een persoon zie met een eigen identiteit met eigen wensen en behoeften. Als een persoon gewaardeerd, geaccepteerd en gerespecteerd wordt.Ik ben van mening dat een cliënt zelf beslist over de manier van leven en de wijze waarop, waardoor en wanneer ik waardevolle begeleiding en ondersteuning verleen bij het zelfstandig leven. SoBalance kijkt en luistert aandachtig naar ieder individu. Ik hecht veel waarde aan het zelfbeschikkingsrecht van de mens en aan zijn eigenwaarde en normen. Mijn zorgverlening is erop gericht om dit te bevorderen waarbij de zelfregie zoveel mogelijk wordt teruggegeven en gewaarborgd wordt voor de cliënt.
SoBalance werkt volgens de normen die gelden voor de beroepsbranche en voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit verschillende wet- en regelgeving voor zorgaanbieders.

Waarom werk ik zo?

Ik werk zo omdat ik de kwaliteit van de zorg wens te waarborgen en omdat ik een vertrouwensrelatie wil realiseren en onderhouden met mijn cliënten. Ook wil ik dat de cliënt weer op eigen kracht hun leven weer kunnen leven hoe de cliënt het graag wil. Mijn doelstelling is omdat in 2 jaar te realiseren. Het gaat hierbij wel om dat het in het tempo van de cliënt gaat. Dan kan het korter of langer duren omdat de cliënt de regie heeft.

CONTACT

  • SoBalance
  • Astrid de Vlugt
  • Operastraat 162
  • 7534 EE Enschede
  • 06-28389113
  • info@sobalance.nl
  • Google Maps

Bedankt, je bericht is verzonden.
Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Oops, er ging iets mis.
Probeer de pagina te vernieuwen of probeer het later nog eens.